Hỗ trợ xã hội trong mùa dịch COVID-19 tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu công nhân tại Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là lao động phổ thông, thu nhập thấp, không thường xuyên hoặc những người hiện đang được bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo ... Hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dịch có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Chính quyền Việt Nam có những chính sách hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này. Song song với sự hỗ trợ của chính phủ, còn có sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân. Bộ dữ liệu này cập nhật tất cả các thông tin này cho độc giả.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - EN-Hỗ trợ xã hội trong mùa dịch COVID-19 tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • An ninh lương thực
  • Phát triển xã hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Tính đầy đủ This dataset is updated as new information becomes available.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm thông tin trên internet - Lọc, sắp xếp dữ liệu và công bố
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính 157/5000 Dữ liệu bao gồm các thuộc tính như người thụ hưởng, lĩnh vực hỗ trợ, trong quá trình hỗ trợ, loại hỗ trợ, chi tiết trong hỗ trợ, tham chiếu liên kết.
Cập nhật tần số continual
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản n/a
Các từ khóa COVID-19,supporting policy,supporting philanthropy,chính sách hỗ trợ,hỗ trợ từ thiện
Ngày đăng tải Tháng 4 28, 2020, 08:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 8, 2020, 10:00 (UTC)