Các cây ATM gạo và siêu thị không đồng ở Việt Nam

Song song với sự lan rộng của dịch bện COVID-19 tại Việt Nam là sự khó khăn về kinh tế nói chung đặc biệt là sự khó khăn về kinh tế của người dân nghèo tại Việt Nam nói riêng. Đặc biệt khi chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020 thì các cơ quan xí nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng cửa. Hầu hết người dân lao động nghèo mất việc và việc đảm bảo lương thực là một điều bấp bênh trong cuộc sống. Với tình hình thực tế, khởi đầu là một số các cá nhân tự phát đã xây dựng các cây ATM gạo đầu tiên tại Hồ Chí Minh và Hà Nội dành cho cộng đồng người dân lao động nghèo. Bộ dữ liệu gửi tới người đọc về thông tin hoạt động của các cây ATM gạo cũng như là các siêu thị không đồng cùng với một số các thuộc tính khác về thời gian hoạt động và địa chỉ. Bộ dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục vị trí của các cây ATM mới và cũ trên cả nước.

Data Resources (6)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu An ninh lương thực
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 105.528549194336
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 109.30850982666
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 10.6029319763184
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 21.8526821136475
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Thu thập dữ liệu trên internet - Lọc thông tin - Xác định vị trí và các thông tin cần thiết - Tham chiếu link thông tin
(Các) nguồn Báo chí truyền thông Việt Nam
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Các thuộc tính bộ dữ liệu bao gồm: số thứ tự, tên trạm, kiểu hỗ trợ, vị trí, thời gian, ngày bắt đầu hoạt động, ngày kết thúc hoạt động, bên hỗ trợ, tỉnh, mã tỉnh, link tham khảo.
Cập nhật tần số continual
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa ATM gạo,siêu thị không đồng,rice ATM,zero supermarket,COVID-19
Ngày đăng tải Tháng 4 22, 2020, 15:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 13, 2020, 15:00 (UTC)