Đi thẳng đến nội dung

284 datasets found

Quốc gia: vn Search Result For: dataset

Kết quả lọc
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 2015 - 2022

  Tăng trưởng kinh tế có mối tương quan thuận chiều với tốc độ tăng thu hút FDI thực hiện hàng năm ở Việt Nam. Vốn FDI chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư của toàn xã...

 • List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Dữ liệu về các công ty khoáng sản tại Việt Nam

  Việt Nam dồi dào tài nguyên khoáng sản các loại. Khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại, khoáng sản công nghiệp và vật liệu xây dựng đã góp phần đưa khai khoáng trở thành mộ...

 • Bộ dữ liệu về các loại rừng, quản lý và điều hành rừng ở Việt Nam

  Bộ dữ liệu nhằm thể hiện vị trí và thông tin các phát hiện biến động lớp phủ bề mặt đất. Dữ liệu này là kết quả dự án hợp tác giữa chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II và ...

 • ODM License list

  The CSV file contains a list of all licenses that the ODM site has come across when loading resources into CKAN.

 • Corruption Perception Index in the Lower Mekong

  Dữ liệu này không có mô tả


 • IUCN Red List for the Lower Mekong

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Dữ liệu lượng mưa và nhiệt độ tại Việt Nam giai đoạn từ 1901 đến 2020

  Dữ liệu lịch sử, quan sát được do Đơn vị Nghiên cứu Khí hậu (CRU) của Đại học East Anglia cung cấp. Dữ liệu được hiển thị ở độ phân giải 0,5º x 0,5º (50km x 50km). Dữ liệu bao ...

 • Hiện trạng dân số Việt Nam 2011-2020

  Dữ liệu thể hiện hiện trạng dân số Việt nam từ năm 2011 đến năm 2016. Bộ dữ liệu bao gồm các số liệu về: mật độ dân số, dân số trung bình, tỷ lệ giới tính, tỷ lệ gia tăng dân số...

 • Các thủy điện tại Việt Nam tính đến tháng 10/2020

  Bộ dữ liệu về các thủy điện tại Việt Nam tính đến thời điểm tháng 10/2020. Các thủy điện Việt Nam trên khắp cả nước bao gồm các thủy điện lớn, thủy điện vừa và nhỏ.

 • Xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ, Việt Nam năm 2021 và năm 2022

  Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020 - 2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập mặn t...

 • Các tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Việt Nam

  Dữ liệu bao gồm 127 tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (bao gồm lễ hội truyền thống, diễn xướng dân gian, tri t...

 • Mekong Regional Hydropower Dams 2020

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Years of Schooling and Learning Adjusted Years in School - LMTV

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Global Critical Habitat

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Hydro basins level 3 Mekong

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Forest Fires in Lower Mekong Countries

  Dữ liệu này không có mô tả


You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).