Đi thẳng đến nội dung

Nghị quyết Của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá thực trạng các công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức lại, cải tạo và phát triển các công ty nông lâm nghiệp quốc doanh.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Nghị quyết #30TW
Chủ đề
  • Nông nghiệp
  • Rừng và ngành lâm nghiệp
  • Đất đai
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế truy cập và sử dụng

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép ODC-PDDL-1.0
Đồng tác giả (tổ chức) Bộ chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 9
Các từ khóa state own agricultural and forestry farm
Ngày đăng tải tháng 5 22, 2018, 09:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 22, 2018, 11:20 (UTC)