Đi thẳng đến nội dung

39 library_records found

Chuyên đề: Censuses

Kết quả lọc
 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report On Gender Dimensions

  This thematic report covers the findings of the gender dimensions analysis based on the 2014 Myanmar Census.

 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Housing Conditions and Household Amenities

  This report describes the main findings from the information collected in the Census on housing conditions in Myanmar and the access that households have to a range of...

 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Maternal Mortality

  This thematic report presents the status of maternal mortality in Myanmar. The analysis shows that maternal mortality in the country is high at 282 deaths per 100,000 live...

 • General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019

  The General Population Census of Cambodia 2019 (GPCC 2019) is the fourth census in a series of census-taking in the Kingdom of Cambodia. It is part of the 2020 Round of...

 • Lao Census of Agriculture 2010/11: Analysis of Selected Theme

  The second Lao Census of Agriculture (LCA) in the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) was carried out in 2011 and collected crop data for the wet season of 2011 and the...

 • Lao PDR launches the final report of the 4th Lao Population and Housing Census

  This web page provides a summary of the 4th Population and Housing Census results and key highlights from the final report.

 • General Population Census of Cambodia 2008 National Report on Final Census Results

  This document contains general information of Cambodia's population census for 2008 with figures at a glance.

 • Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

  Bài báo trên trang web của Tổng cục Thống kê về “Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”. Ngày 7 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê...

 • Đôi nét về 54 Dân tộc Việt Nam

  Việt Nam có 54 thành phần dân tộc. Trải qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó, đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành độc lập tự do và...

 • Những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào thiểu số VN

  Nghiên cứu này do Tổ chức Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ và đề xuất phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toront...

 • Tín ngưỡng-Tôn giáo Việt Nam

  Giới thiệu về thông tin tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trên trang chính thức của Bộ ngoại giao.

 • Góp ý về biên soạn tiêu đề đề mục: Việt Nam - Các ngôn ngữ

  Chúng ta biết rằng tên ngôn ngữ và tên dân tộc thuộc phạm vi nghiên cứu của môn tên gọi (hay danh học - onomastics). Tên ngôn ngữ thường gắn với tên một dân tộc (hay còn gọi là ...

 • Thông tin tóm tắt: Các dân tộc Việt Nam: Bằng chứng từ tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

  Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, xu hướng và đặc điểm của một số nhóm dân tộc có quy mô dân số lớn nhất trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng ...

 • Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015: Các kết quả chủ yếu

  Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội và ở hai thành phố chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm p...

 • Chương 1 - Lịch sử điều tra dân số ở Việt Nam - trích từ "Báo cáo hành chính Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 tập 1"

  Trình bày sơ lược về lịch sử điều tra dân số ở Việt Nam

 • Phát triển bền vững chất lượng dân số

  Những năm qua, công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình của nước ta về cơ bản đã khẳng định được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để chấ...

 • National Implementation of the SDG Monitoring

  Outline of presentation National Statistical System of Cambodia Role of National Institute of Statistics Strengthening national capacity to support SDG monitoring Institutional...

 • The 2003 agricultural census (Thailand)

  A report on Thailand’s 2003 Agricultural Census. The report outlines the census aims, methodology and summarises the findings. Graphs are provided on number of agricultural...

 • 2008 General population census plan of Cambodia

  This document provides a plan for conducting a population census in Cambodia in March 2008, completing most of the data processing by the middle of 2009, and analyzing and...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).