Skip to content

26 library_records found

Topics: Budget Search Result For: library_record

Filter Results
 • Open budget survey 2015: Results for Vietnam

  Results of the Open Budget Survey 2015 for Vietnam. The Open Budget Survey evaluates national governments on three pillars of budget transparency and accountability: budget tran...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 và khả năng đáp ứng chính sách của Việt Nam, 2015

  This dataset has no description


 • Open budget survey 2012 (full report)

  The Open Budget Survey investigates national governments on their budget transparency, public participation in budgeting, and oversight by legislatures and supreme audit...

 • Open budget survey 2015 (full report)

  The Open Budget Survey investigates national governments on their budget transparency, public participation in budgeting, and institutional oversight of the budget. 102...

 • Open budget survey 2015: Cambodia results

  Results of the Open Budget Survey 2015 for Cambodia. The Open Budget Survey evaluates national governments on three pillars of budget transparency and accountability: budget...

You can also access this registry using the API (see API Docs).