Skip to content

eiti-standards-2011-vietnamese

Ấn phẩm tập hợp những yêu cầu cơ bản cần thiết phải tuân thủ khi thực hiện Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI), bao gồm: các Nguyên tắc, Tiêu chí, Yêu cầu, Hướng dẫn Thẩm định, Ghi chú Chính sách đã được Ban thư ký EITI soạn thảo dựa trên những quyết định của Hội đồng Quản trị EITI quốc tế. Bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện với sự đồng ý của Ban thư ký EITI quốc tế.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bộ Quy tắc EITI phiên bản 2011

Additional Info

Field Value
Language
  • Vietnamese
Use limitations Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại.
Dataset reference date October 8, 2012
Temporal extent's start date August 10, 2012
Temporal extent's end date October 14, 2013
GeoNames
  • Cambodia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thailand
  • Myanmar
  • China
Positional Accuracy Dữ liệu đưa ra ở cấp quốc tế. Không có vấn đề liên quan đến độ chính xác được phát hiện.
Logical Consistency Không có vấn đề liên quan đến tính nhất quán về mặt logic được phát hiện.
Completeness Tài liệu tiếng Việt đã hoàn thiện và được công bố dưới dạng bản in và bản điện tử.
Process Step PanNature biên dịch từ nguồn: https://eiti.org/
Lineage Tiếng Anh: https://eiti.org/, tiếng Việt: PanNature (www.nature.org.vn)
Responsible party PanNature: contact@nature.org.vn; Phone: +844 3556-4001
Metadata creator information Trần Thị Thanh Hải, Biên tập viên dữ liệu của PanNature
Attributes Tài liệu tham khảo.
License CC-BY-SA-4.0
Copyright Yes
Version 1.0
Date uploaded June 10, 2015, 08:11 (UTC)
Date modified July 15, 2015, 02:19 (UTC)