Skip to content

Bản tin chính sách số 2 - Quý II/2011

Trong quý 2, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã thống kê được 51 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trong đó đáng chú ý là sự ra đời của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 2 - Quy II/2011

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 2
Topics
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental impact assessments
  • Pollution and waste
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2011
Pagination 16
Date uploaded January 15, 2016, 08:32 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:58 (UTC)