Skip to content

Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình, 2009

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bien doi van hoa va phat trien: Khao cuu ban dau o cong dong nguoi Mong tai Hoa Binh 2009

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Access to information
  • Adaptation
  • Economic social and cultural rights
  • Forest products
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Version / Edition 1.0
License CC-BY-4.0
Author (individual) Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC), Phan Đức Nam (Viện Xã hội học), Bùi Ngọc Hà (Tập đoàn HanoiTC), Đỗ Việt Thắng (Tập đoàn HanoiTC)
Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication date 2009
Date uploaded December 23, 2015, 03:26 (UTC)
Date modified March 17, 2016, 03:38 (UTC)