Skip to content

Điều tra đánh giá sơ bộ hệ thực vật ở khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, 2009

Báo cáo này trình bày kết quả của chuyến khảo sát sơ bộ về hệ thực vật được tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Hang Kia – Pà Cò, phía tây bắc của tỉnh Hoà Bình trong tháng 6 năm 2009. Khảo sát này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện.

Mục tiêu của việc khảo sát hệ thực vật tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò là nhằm phát hiện, thống kê và đánh giá tính đa dạng của hệ thực vật tại Khu BTTN, đánh giá ý nghĩa sinh học và phương hướng ưu tiên cho công tác quản lý bảo tồn. Nghiên cứu này đặc biệt quan tâm tới nhóm thực vật nguy cấp, quí hiếm, đặc hữu và phân bố của chúng.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Dieu tra danh gia so bo he thuc vat o khu BTTN Hang Kia – Pa Co, 2009

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Biodiversity
  • Environmental and biodiversity protection
  • Protected forests
  • Types of state-protected areas
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (individual) Phùng Văn Phê, Nguyễn Văn Lý (Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam)
Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Co-author (coorporate) Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò
Publication place Việt Nam
Publisher PanNature
Publication date 2009
Pagination 71
Date uploaded December 16, 2015, 08:42 (UTC)
Date modified July 14, 2016, 04:26 (UTC)