Skip to content

Kết quả điều tra động vật hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, 2009

Nghiên cứu nhằm góp phần đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia-Pà Cò (tỉnh Hòa Bình), với mục đích sau: • Điều tra tình trạng và phân bố của các loài động vật có xương sống, đặc biệt chú trọng đối với các loài thú lớn, ở Khu BTTN Hang Kia-Pà Cò. • Đánh giá các mối đe dọa và tác động đối với khu hệ động vật ở khu vực nghiên cứu. • Đề xuất một số biện pháp bảo tồn ở Khu BTTN Hang Kia-Pà Cò.

Báo cáo nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện. Dự án này được tài trợ bởi Quỹ Blue Moon.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ket qua dieu tra dong vat hoang da o Khu bao ton thien nhien Hang Kia – Pa Co, 2009

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Biodiversity
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental and biodiversity protection
  • Protected forests
  • Types of state-protected areas
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (individual) Lê Khắc Quyết, Lưu Tường Bách
Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Co-author (individual) Sầm Thị Thanh Phương, Vũ Phương Thủy, Hà Công Liêm, Vàng A Pủa, Hà Công Tùng
Co-author (coorporate) Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò
Publication place Việt Nam
Publisher PanNature
Publication date 2009
Pagination 23
Date uploaded December 16, 2015, 09:42 (UTC)
Date modified July 18, 2016, 02:46 (UTC)