Các quy định của chính quyền trung ương và địa phương ứng phó với dịch COVID-19 tại Việt Nam

Ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện đầu tiên vào ngày 22/01/2020 tại Việt Nam. Với quyết tâm không để ai bỏ lại phía sau, chính quyền trung ương đã liên tục sát sao để đưa ra các quyết định chính sách đối phó kịp thời với bệnh dịch. Hàng loạt các quyết định, công văn, công điện và các chính sách có liên quan được ODV thu thập và ghi lại trong bộ dữ liệu này. Dữ liệu được cập nhật 3 ngày một lần.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - EN-Các qui định của chính quyền trung ương ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Chính sách và quản lý nhà nước về ngăn ngừa thảm họa và ứng phó khẩn cấp
  • Chính sách và quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe
  • Luật và các quy định
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Tìm kiếm, lọc và lưu trữ thông tin
(Các) nguồn https://thuvienphapluat.vn/
Liên hệ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ♦ 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM ♦ Hotline: (028) 39 30 32 79 (6 lines) ♦ Email: info@ThuVienPhapLuat.vn
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Số quyết định, ngày ban hành, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực, loại văn bản, tên văn bản, cơ quan ban hành, từ khóa, link lưu trữ
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa covid-19,regulation,quyết định,chính sách,policy,response,ứng phó
Ngày đăng tải Tháng 4 13, 2020, 16:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 13, 2020, 15:53 (UTC)