Danh sách các thủy điện tại Việt Nam tính đến tháng 06/2016

Bộ dữ liệu (không đầy đủ) về các thủy điện hiện nay ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các thủy điện được nhìn thấy trên Google earth, được chúng tôi xây dưng dựa trên nhiều nguồn tham khảo khác nhau, trong đó nguồn tài liệu tham khảo chính là WLE (2016) https://wle-mekong.cgiar.org/maps/ .

Qui mô thủy điện được chúng tôi chia làm 3 loại: <30MW là thủy điện nhỏ, từ 30MW- dưới 100MW là thủy điện vừa, trên 100MW là thủy điện lớn. 

Bộ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật.

        
Đang tải

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về