Đi thẳng đến nội dung

Dữ liệu COVID-19 tại Việt Nam

Khi coronavirus (COVID-19) phát triển ở Việt Nam, nhóm ODV đang và sẽ cập nhật các bộ dữ liệu có nguồn gốc từ chính phủ (hoặc cung cấp cho chúng tôi) để trình bày dữ liệu và thông tin một cách trực quan thông qua bản đồ tương tác này. Cuộc khủng hoảng đại dịch sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống ở Việt Nam và do đó số lượng bộ dữ liệu được trình bày ở đây có thể tăng lên.

Để hủy kích hoạt hoặc kích hoạt các lớp bản đồ, hãy chọn hộp 'ô vuông' ở bên trái của lớp, sau đó bạn có thể phóng to và thu nhỏ và chọn bất kỳ tính năng nào trong bản đồ để được cung cấp thêm thông tin. Tất cả các bộ dữ liệu có sẵn để tải xuống từ datahub của chúng tôi, chỉ cần chọn 'tải xuống'.

        
Đang tải

Sử dụng các tùy chọn bộ lọc cho bảng, bạn có thể chọn để thu hẹp tìm kiếm của Trung tâm kiểm tra COVID-19 và phòng chống dịch bệnh, trạm kiểm soát tại Việt Nam.

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về

Thông tin khác

Miền Giá trị
Mô tả

Khi coronavirus (COVID-19) phát triển ở Việt Nam, nhóm ODV đang và sẽ cập nhật các bộ dữ liệu có nguồn gốc từ chính phủ (hoặc cung cấp cho chúng tôi) để trình bày dữ liệu và thông tin một cách trực quan thông qua bản đồ tương tác này. Cuộc khủng hoảng đại dịch sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống ở Việt Nam và do đó số lượng bộ dữ liệu được trình bày ở đây có thể tăng lên.

Để hủy kích hoạt hoặc kích hoạt các lớp bản đồ, hãy chọn hộp 'ô vuông' ở bên trái của lớp, sau đó bạn có thể phóng to và thu nhỏ và chọn bất kỳ tính năng nào trong bản đồ để được cung cấp thêm thông tin. Tất cả các bộ dữ liệu có sẵn để tải xuống từ datahub của chúng tôi, chỉ cần chọn 'tải xuống'.

Giữa-trang

Sử dụng các tùy chọn bộ lọc cho bảng, bạn có thể chọn để thu hẹp tìm kiếm của Trung tâm kiểm tra COVID-19 và phòng chống dịch bệnh, trạm kiểm soát tại Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
CSV Resource id 100d98c8-4ffc-4b5b-b2a5-c6b71d2eff66
Ngày đăng tải tháng 4 24, 2020, 06:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 5, 2020, 10:44 (UTC)