Đi thẳng đến nội dung

1.778 datasets found

Quốc gia: vn

Kết quả lọc
 • Law table containing metadata options for law forms

  Dataset containing a series of CSV resources containing re-usable data exposed over the datastore api for the ODI law metadata forms.

 • Diễn biến COVID-19 tại Việt Nam và 10 nước láng giềng xung quanh trong khu vực Châu Á

  Bộ dữ liệu cung cấp các số lượng nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và một số nước láng giềng lân cận trong khu vực Châu Á. Trong bộ dữ liệu tại Việt Nam, có sự phân loại tổng số ca nh...

 • Số ca nhiễm coronavirus (COVID-19) ở Việt Nam

  Bộ dữ liệu này cho thấy các trường hợp của coronavirus (COVID-19) tại Việt Nam. Thông tin dữ liệu sẽ được cập nhật theo các thông báo từ Bộ Y tế Việt Nam. Bộ dữ liệu được cập nh...

 • Tác động của Covid-19 lên các quyền dân sự và chính trị - nghiên cứu các mô hình và nguy cơ vi phạm do các biện pháp mà cơ quan Nhà nước triển khai nhằm ứng phó với sự bùng phát dịch tại Việt Nam

  Tóm lược và nhấn mạnh vào các mô hình và nguy cơ vi phạm các quyền dân sự và chính trị được nêu trong ICCPR do các biện pháp được các cơ quan chức năng ở Việt Nam triển khai tro...

 • Greater Mekong Subregion Airports

  A geospatial dataset describing airports in the Greater Mekong Subregion. It contains 165 airports including attributes (name, type, ICAO and IATA code).

 • Global Critical Habitat

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Các phương tiện giao thông tại Việt Nam

  Số liệu thống kê các phương tiện giao thông tại Việt Nam được thống kê bắt đầu từ tháng 12 năm 2016 cho đến thời điểm hiện tại. Dữ liệu bao gồm số các phương tiện giao thông đượ...

 • Derived Map of Global Electricity Transmission and Distribution lines: Mekong Region Countries

  Dữ liệu này không có mô tả


 • ZONED OUT: A comprehensive impact evaluation of Mekong economic development zone

  This report presents a study that applies publicly available information to assess foreign-invested economic development zones (EDZs) across the Mekong region. Analysis of EDZ's...

 • Mekong Women in Open Data

  Gender inequality underscores the lives of women all over the world. It is rooted in systems of governance and cultural norms that function to perpetuate this inequality. The...

 • Mekong Infrastructure Tracker

  Dữ liệu này không có mô tả


 • 1st ODI Virtual Meetup: Data Storytelling and Literacy during the Pandemic

  ODI developed the open data portal ODM to increase the data ecosystem in the region, specifically to increase evidence-based decision making based upon reliable and accurate...

 • Bến cảng Việt Nam

  Bộ dữ liệu không gian bến cảng dưới dạng điểm. Có các thuộc tính như hệ tọa độ, tên cảng và sự phân loại các bến cảng (cảng biển và cảng nội thủy).

 • Rác thải rắn được thu gom và được xử lý trung bình theo tiêu chuẩn Quốc gia từ năm 2015 đến 2018

  Bộ dữ liệu bao gồm số liệu rác thải rắn được thu gom theo địa phương và được xử lý theo tiêu chuẩn Quốc Gia năm 2015, 2016, 2017, 2016. Đơn vị của dữ liệu là tấn/ngày.

 • Special Economic Zones and Land Dispossession in The Mekong Region

  Special economic zones (SEZs) have become a one-size-fit-all policy solution for governments eager to expand their industrial economy. Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand and...

 • Global Lakes and Wetlands Database

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Global Distribution of Coral Reefs (2018)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Metallic and Non Metallic Mining Development Potential Index

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Geo-referencing of Ethnic Groups in Mekong Region

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Keetch-Byram Drought Index (KBDI) in Mekong Region

  Dữ liệu này không có mô tả


You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).