Đi thẳng đến nội dung

Các dự án Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

Bộ dữ liệu bao gồm các dữ án hỗ trợ của ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Dữ liệu được lấy từ D-Portal, United Nation Development Groups Transparency Portal (2018). Tìm hiểu thêm về Viện trợ và Phát triển tại Việt Nam.

        
Đang tải

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về

Thông tin khác

Miền Giá trị
Mô tả

Bộ dữ liệu bao gồm các dữ án hỗ trợ của ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Dữ liệu được lấy từ D-Portal, United Nation Development Groups Transparency Portal (2018). Tìm hiểu thêm về Viện trợ và Phát triển tại Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
CSV Resource id a934bd2d-6c73-404d-83bb-9b0e41c585c0
Ngày đăng tải tháng 10 8, 2019, 14:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 4, 2020, 08:39 (UTC)