Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 28 tháng 9, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng SQLITE
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Primary school budget in 2020 (Khmer)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer
Mô tả

Data representation [SQLITE]