Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 22 tháng 2, 2024
Được tạo ra Không biết
Định dạng SQLITE
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Commune/sangkat budget in 2021 (English)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả

Data representation [SQLITE]