Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng WMS
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Commune/Sangkat budget in 2022 (Khmer)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer
Mô tả

This dataset shows the expenditures and revenues in 2022 of each commune in the targeted communes/Sangkat under the Innovation for Social Acountability in Cambodia (ISAC).