Đi thẳng đến nội dung

Hoang mạc hóa ở Việt Nam và biến đổi khí hậu

Báo cáo đề cập đến thực trạng, nguyên nhân của thoái hóa đất và hoang mạc hóa; các giải pháp sống chung với hạn hán và hoang mạc hóa; tiến trình thoái hoá đất và hoang mạc hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Biến đổi khí hậu
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

TS. Phạm Đức Thi Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam (VACNE) http://www.vacne.org.vn/hoan-mac-hoa-o-viet- bah-bien-doi-when-hau/210239.html

Tác giả (cá nhân) TS. Phạm Đức Thi
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản http://www.vacne.org.vn/h
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 1
Các từ khóa hoang mạc hóa,desertification
Ngày đăng tải tháng 3 1, 2018, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 13, 2018, 18:40 (UTC)