Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 11, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng SHP
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Fish sanctuary (English)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả

Data representation [SHP]