Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 3, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng JPEG
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Fisheries resource management map
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả

Data representation[JPEG]