Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng WMS
Giấy phép Creative Commons CCZero
Tên Non Metallic Mining Development Potential Index
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả