Đi thẳng đến nội dung

Góc nhìn đại biểu: Thúc đẩy phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số

Đây là trang web đã được lưu trữ mô tả góc nhìn của các đại biểu quốc hội Việt Nam về phát triển khu vực dân tộc thiểu số.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy truy cập trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?ItemID=43587

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam Ad: 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 08044322-08046050 Email: hotro@quochoi.vn

Tác giả (tổ chức) Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2019
Các từ khóa ethnic minority,support policy,social security,an sinh xã hội,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 08:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:18 (UTC)