Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng WMS
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Budget health centers in 2020 (Khmer)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer
Mô tả