Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá tình hình nông, lâm trường quốc doanh và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Resolution 28 TW
Chủ đề
  • Hỗ trợ bảo vệ rừng
  • Rừng và ngành lâm nghiệp
  • Chính sách và quản lý nhà nước về đất đai
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép ODC-PDDL-1.0
Đồng tác giả (tổ chức) Politburo, Communist Party of Vietnam
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2003
Đánh số trang 6
Các từ khóa lâm trường quốc doanh
Ngày đăng tải Tháng 5 22, 2018, 04:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 23, 2018, 03:45 (UTC)