Đi thẳng đến nội dung

Xu hướng lao động và xã hội ở Việt Nam 2009/10

Báo cáo này là một nguồn thông tin phong phú có thể được sử dụng như một công cụ vận động để thúc đẩy mục tiêu tạo công ăn việc làm ở Việt Nam. Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường lao động trong nước gần đây, các chương chuyên đề về tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các vấn đề về thị trường lao động cho Việt Nam trong Thập kỷ Công việc tốt ở châu Á (Asian Decent Work Decade). Nó cũng bao gồm một phụ lục của các số liệu thống kê thị trường lao động có thể so sánh và phân tách giới tính. Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra một số cân nhắc chính sách cho Chính phủ Việt Nam trong việc lập kế hoạch Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Labour and Social Trends in Viet Nam 2009/10

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Lao động
  • Phát triển xã hội
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Các ấn phẩm của Văn phòng Lao động Quốc tế (ILO) có bản quyền theo Nghị định thư 2 của Công ước Bản quyền Toàn cầu. Tuy nhiên, trích đoạn ngắn từ ấn phẩm có thể được sao chép mà không cần xin phép, với điều kiện là ghi rõ nguồn. Đối với quyền sao chép hoặc dịch thuật, cần nộp đơn cho Cục Xuất bản (Quyền và cho phép), Văn phòng Lao động Quốc tế, CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ. Văn phòng Lao động quốc tế hoan nghênh các hoạt động này.

Thư viện, tổ chức và những người dùng khác đăng ký tại Vương quốc Anh với Cơ quan cấp phép bản quyền, 90 Đường Tottenham Court, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0) 20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], tại Hoa Kỳ với Trung tâm giải phóng bản quyền, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] hoặc tại các quốc gia khác có Tổ chức về bản quyền phái sinh liên quan, có thể sao chụp theo giấy phép được cấp cho tổ chức đó.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

email: pubvente@ilo.org website: www.ilo.org/publns.

Tác giả (tổ chức) Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs
Đồng tác giả (tổ chức) International Labour Organization (ILO)
Số ISBN 978-92-2-023558-4 (print), 978-92-2-023559-1 (web pdf)
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản Printed by the ILO Office inHanoi, VietNam
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 77
Chú ý

Các định nghĩa sử dụng các ấn phẩm của ILO, phù hợp với thực tiễn của Liên hợp quốc và việc trình bày tài liệu trong đó không hàm ý bất kỳ ý kiến ​​nào của Văn phòng Lao động quốc tế về tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, khu vực hoặc lãnh thổ nào hoặc của chính quyền của nó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới của nó.

Trách nhiệm đối với ý kiến ​​thể hiện trong các bài báo, nghiên cứu và các đóng góp khác chỉ thuộc về các tác giả của họ và việc xuất bản không phải là sự chứng thực của ILO về các ý kiến ​​được trình bày trong đó. Việc tham chiếu đến tên của các công ty và sản phẩm và quy trình thương mại không ngụ ý sự chứng thực của ILO, và bất kỳ việc không đề cập đến một công ty, sản phẩm hoặc quy trình thương mại cụ thể không phải là dấu hiệu của sự không được chấp thuận.

Các ấn phẩm ILO có thể tiếp cận được thông qua các nhà bán sách lớn hoặc văn phòng ILO tại nhiều quốc gia hoặc trực tiếp từ ILO, CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ. Danh mục hoặc danh sách các ấn phẩm mới được cung cấp miễn phí từ địa chỉ trên, hoặc qua email: pubvente@ilo.org Truy cập trang web của chúng tôi: www.ilo.org/publns.

Các từ khóa ILO,MLISA,Asian Decent Work Decade
Ngày đăng tải tháng 5 11, 2018, 10:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2018, 10:38 (UTC)