Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 4, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Circular on implementation of prakas on credit risk grading and impairment provisioning
Mô tả

The National Bank of Cambodia introduced the additional implementation information of prakas on credit risk grading and impairment provisioning aims to facilitate for bank and financial institutions in their working operation and being prepared to summit credit policies and procedures from bank and financial institutions to the National Bank of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh