Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 13 tháng 5, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 090 on the continuous administrative measures for the geographical designation in Takhmao city, Kandal province in order to prevent the spread of COVID-19 as orange and yellow zones
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer