Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 9, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 283/21 on the continuation of administrative measures on suspension of occupational activities or businesses at high risk of COVID-19 outbreak and private gatherings in Phnom Penh for 14 days
Mô tả

Phnom Penh Capital Administration ​continues the administrative measures on suspension of occupational activities or businesses at high risk of COVID-19 outbreak and private gatherings in Phnom Penh for 14 days from September 10, 2021 to September 23, 2021 to fight and prevent the spread of COVID-19.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer