Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Inter-ministerial Prakas no. 284 on royalty rates on mineral products and royalties' payment procedures
Mô tả

All concessionaires except the exploration and mining licenses must pay the state a royalty on the value of the mineral products (or "royalties") obtained. In accordance with the definition in this Prakas.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer