Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on Approval for the Kingdom of Cambodia is a Member of the International Finance Corporation
Mô tả

The International Finance Corporation is an international financial institution that offers investment, advisory, and asset-management services to encourage private-sector development in developing countries. This law states about Cambodia becomes one of the members in International Finance Corporation.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer