Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 26 tháng 10, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on Associations and Non-governmental Organizations (Khmer)
Mô tả

This law aims at safeguarding the right to freedom of establishing associations and non-governmental organizations in the Kingdom of Cambodia in order to protect their legitimate interests and to protect the public interest, as well as to promote partnership cooperation between associations and non-governmental organizations and the public authorities.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer