Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on Commercial Arbitration (English)
Mô tả

This law is to facilitate the impartial and prompt resolution of commercial disputes in accordance with the wishes of the parties, to safeguard the legal rights and interests of the parties, and to promote the sound development of the economy.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh