Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law Adopting the Constitution of the International Organization for Migration
Mô tả

The IOM Constitution lays out a framework for the purposes, functions, legal status, finance, membership and other issues necessary for the functioning of the Organization.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer