Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on the Protection of Cultural Heritage (Khmer)
Mô tả

This law aims to safeguard the national cultural heritage and other cultural properties against illegal destruction, modification, alteration, excavation, alienation, exportation or importation.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer