Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on the Approval of the Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Royal Government of the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investment
Mô tả

The objective of this agreement is to promote and protect the investment between the Royal Government of Cambodia and the Royal Government of the Kingdom of Thailand.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer