Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 11 tháng 6, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Industrial gold mining and refinery in Mondulkiri province
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer