Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 10, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Permission to reopen public higher education institutions
Mô tả

Public higher education institutions are allowed to reopen and must be implemented consistently and strictly in accordance with the contents of the Standard Operating Procedures (SOPs) and other legal documents.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer