Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 28 tháng 3, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Policy guidelines for new generation schools for basic education in Cambodia (Khmer language)
Mô tả

The Ministry of Education, Youth and Sport has produced the present policy regarding the development of New Generation Schools with the goal of improving educational quality throughout the entire education system. At the present time, the Ministry of Education, Youth and Sport is currently rolling out the implementation of New Generation Schools as a continuation of Child Friendly School programming but at a much higher standard.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer