Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 3, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Prakas no. 962 on tax arrears management
Mô tả

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់នូវវិធាននិងនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលពន្ធដារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការប្រមូលបំណុលពន្ធឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ទិភាព និងតម្លាភាព។

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer