Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 6 tháng 7, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Prakas No. 227 on procedures and implementation of guidelines for the verification table in preparing the initial environmental and social impact assessment report on tourism development projects
Mô tả

This Prakas aims to make it easier for project owners to prepare the first environmental and social impact assessment report and to extend the procedure for approving the first environmental and social impact assessment report on tourism development projects.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer