Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 3, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Royal Kram no.0119/001 on the new 45 mentions (duplicate) of the political party law
Mô tả

This law highlights political party​ that has decided to suspend action does not allow to compete in the election.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer