Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 8 tháng 4, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No. 02 on the abolition of sub-decree No. 139 dated September 1, 2020 on the adjustment of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) area in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree shows the abolition of sub-decree No. 139 dated September 1, 2020 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) located in Phnom Penh.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer