Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 8, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Sub-decree No. 03 on the establishment Boeung Keng Kang district of Phnom Penh capital city
Mô tả

Boeung Keng Kang district of Phnom Penh was established from 7 communes from Chamkarmon district, including Boeung Keng Kang I, Boeung Keng Kang II, Boeung Keng Kang III, Olympic, Tumnop Teuk, Tuol Svay Prey I and Tuol Svay Prey II. The district hall will be in Boeung Keng Kang III, while Chamkarmon District Hall will be moved to Tonle Bassac commune.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer