Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 8, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Sub-decree No. 07 on the establishment Ta Lou Senchey district of Pursat province
Mô tả

Ta Lou Senchey of Pursat province consists of 2 communes, Ta Lou commune cut out of Bakan district, and Phteah Rung commune cut out of Phnum Kravanh district. Two villages, Kaoh Svay and Kaoh Voat, in Ta Lou commune were cut out of Khnar Totueng commune. Ta Lou Senchey district hall is located in Phteah Rung commune.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer