Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No. 08 on the abrogation of sub-decree No. 219 dated December 30, 2020 on the adjustment of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) area in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree is to repeal Sub-Decree No. 219 dated December 30, 2020 on the amendment of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer