Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 124 on the land reclassification of state public property to the state private property
Mô tả

Sub-decre no. 124 on the land reclassification of 12,662 square meters (twelve thousand six hundred and sixty-two meters) in Prampir Meakkakra village, Tang Krasang commune and Sampong village, Prasat commune, Santuk district, Kampong Thom province. The land reclassification changed from state public property to the state private property.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer