Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 27 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-Decree No. 13 on the establishment of Phnom Totong-Phnom Touch natural heritage site
Mô tả

This sub-decree established the Phnom Totong-Phnom Touch Natural Heritage site with an area of ​​83.44 (eighty-three hectares and forty-four acres) located in Dang Tong and Banteay Meas districts, Kampot province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer