Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 9, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-decree No. 147​ on the Organization and Functioning of the Council for Development of Cambodia
Mô tả

This sub-decree was created to set the organization and functioning of the Council for Development of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer